Agava


O nama


Kompanija Agava d.o.o osnovana je 1992. godine kao uvozno-izvozna kompanija sa sopstevnom proizvodnjom medicinskih sredstava sanitetskog materjala. Proizvodni pogon,kao i sedište kompanije nalazi se u Prokuplju. Svojom upornošću i velikim radom odgovara na zahtev svojih klijenata, prateći tržišne trendove na domaćem i stranom tržištu. Proteklih godina je posebnu pažnju usmeravala u renoviranju proizvodnih pogona, kupovinu novih mašina i vozila za prevoz gotovih proizvoda. U narednom periodu planiramo poriširenja,kako kapaciteta tako i novih proizvoda.
Kompaniji Agava d.o.o. je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije izdalo rešenje za proizvodnju medicinskih sredstvava, a Agencija za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije rešenja(dozvole) za stavljanje u promet medicinskih sredstava.