Agava


Proizvodi
Pamuk


U procesu naše proizvodnje koristimo isključivo beli hidrofilni pamuk visokog kvaliteta. Pamuk uvozimo iz Nemačke(sa Američkog tržišta) i Turske, branog u cvetu. Pamuk je izuzetne beline, mekoće i velike moći upijanja. Prilikom svakog uvoza detaljne analize vršimo u CIS-u - institutu u Beogradu gde se pregleda kvalitet, moć upijanja i čistoća, pa zatim ide na carinjenje.